Algemene voorwaarden

Huurperiode:

De huurperiode begint op de aankomstdag vanaf 15:00 en eindigt op de vertrekdatum om 10:00. De exacte datum vindt u op de boekingsbevestiging.

Annulering:

Indien de huurder om welke reden dan ook de gehuurde periode niet kan, wil of zal aanvaarden dient hij Te Huur op Texel hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Dit dient te worden gedaan door middel van een e-mail naar [email protected].

Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, betaalt de huurder 15% van de overeengekomen huursom.
Bij annulering binnen 3 tot 2 maand(en) voor de ingangsdatum, betaald de huurder 30%
Bij annulering binnen 1 tot 2 maand(en) voor de ingangsdatum, betaalt de huurder 50% van de overeengekomen huursom
Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, betaalt de huurder 90% van de overeengekomen huursom.
Bij annulering op of later dan  de ingangsdatum betaalt de huurder 100% van de overeengekomen huursom

Overige kosten zoals toeristenbelasting, hondentoeslag, bedlinnen enzovoort zullen altijd gerestitueerd worden. 

Verhuur en Huur:

Partijen genoemd in bijgaande boeking factuur sluiten een overeenkomst van verhuur over de betreffende vakantieaccommodatie zoals genoemd op de boekingsovereenkomst, verder te noemen ‘het gehuurde’. 
Het gehuurde mag niet door meer personen worden bewoond dan maximaal is toegestaan volgens de omschrijving.
Het is niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan andere onder te verhuren of in gebruik te geven
In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan (tenzij er in de omschrijving anders is vermeld)
De huurprijs is het bedrag voor het gebruiken van de accommodatie, inclusief gebruik van de faciliteiten van de accommodatie en de bijbehorende inventaris. 
In alle accommodaties is roken ten strengste verboden.
De huurprijs en bijbehorende kosten dienen vooraf te worden voldaan. 

Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht om de accommodatie in een nette en schone staat achter te laten.

Verplichtingen Verhuurder

De verhuurder is verplicht om de accommodatie schoon op te leveren voor de volgende te noemen huurders. 

Schade 

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.

Aansprakelijkheid

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, toegebracht aan huurder of goederen van huurder tijdens de huurperiode en/of ten gevolge van het verblijf in het gehuurde object.

Leeftijd

Er wordt niet verhuurd aan jongeren onder de 21 jaar, tenzij de ouders de gehele periode aanwezig zijn. 

Elektrische auto’s opladen

Het is verboden om elektrische auto’s op te laden op plekken buiten de daarvoor aangegeven plekken. Voor oplaadpalen in de omgeving kunt u gebruik maken van de website van de gemeente Texel. https://www.texel.nl/openbare-elektrische-oplaadpunten